0

ქუთათური

ასე მოიხსენიებენ ქუთაისელს (თუმცა არასწორი ფორმაა).

ქუთათური