0

ბლეყვერა

ზედსართავი სიტყვა, რომელიც გამოიყენება ადამიანისთვის შეურაცხყოფის მისაყენებლად. ბლეყვერას ვუწოდებთ ადამიანს, რომელიც ბევრ სისულელეს აკეთებს და რაღაცნაირი დაბდურაა.

-რანაირად აგისრიალდა ფეხი, რა ბლეყვერა ხარ.