0

დასტოინად

ქცევა რომელიც ნიშნავს ტრაკის დაყენებას, უმოქმედობას, გაჩერებას, დაუდგენელია ამ სიტყვის ასეთი პოპულარობის მიზეზი , გამოიყენებენ 14 დან 18 წლამდე ახალგაზრდები, ასევე არასრულფასოვანი ამ ასაკს ზემოთ მყოფი პირები,

დასტოინად თორე კოჭებს დაგიცხრილავ გოგო.