0

ძღრენისსაჭყლეტები

ეს სიტყვა ძირითადად გამოიყენება ფეხსაცმლის უვარგისობის ხაზგასასმელად რომელიც გინდ გცმია გინდ არა მკვდარზე ვენოკივით

-ცოტა სწრაფად იარე რა!
-ამ ძღრენისსაჭყლეტებით სწრაფად როგორ ვიარო ისედაც ძლივს დავდივარ ნეტა რატოჩავიცვი..