3

გადაგდება ამერიკაში

90იან წლებში გავრცელებული უნიკალური შესაძლებლობა.ამ ძალით,ძირითად შემთხვევაში ბავშვები მამებს აჯილდოვებდნენ.

გნიდა1:მამა ჩემი მამა შენს რასუზამს იციი?!
გნიდა2:რას უზამს?
გნიდა1:გადააგდებს ამერიკაში
გნიდა2:აბა კი (ენის გამოყოფა)