0

ძღრენიქექია

ადამიანი რომლის არსებობას აზრი ფაქტიურად არ აქვს და მიწას ზაპროსტა ტკეპნის.

..