ჯაყო - განმარტებები - ბიძერი
3

ჯაყო

ჯონი სინსის ქართული ვერსია.

აგრე იცის ჯაყომა.....