0

ტანსაცმლიდან გამოვიდა

ესსიტყვა ზედმიწევნით ასახავს დიალოგში გაქაფული ადამიანის მოულოდნელ არაადეკვატურ გამოხტომას რომელიც ძირითადად ხმამაღალი არაკანონზომიერი სიტყვიერი შეურაცხყოფით გამოიხატება

-ისე ილანძღებოდა ტიპი ტანსაცმლიდან გამოვიდა..