1

წამო ცხენები გადავაბათ

როდესაც ბუნებაში ხარ გასული, მაგ. ექსკურსიაზე, პიკნიკზე, ლაშქრობაზე სადაც მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებიც არიან და ეძებ თანამეინახეს გადასაფსმელად.

_წამო ცხენები გადავაბათ;
_წამო...
მიდიხართ გადასაფსმელად.