0

ტორტი

მოსაწევის აღმნიშვნელი ერთგვარი კოდური სიტყვა, რომელსაც, მიუხედავად უკვე გაბაზრებულობისა, მაინც აქტიურად ხმარობენ ქართველი ჯეელები.

“გელამ კაი ბიჭობას ტორტი არჩია”.

0

ტორტი

როდესაც შავებში ჩაცმული "მოთესლილი" ინდივიდი გისვამს კითხვას კაი ბიჭობა თუ ტორტიო, რომ უნდა უპასუხო ტორტი, აი ეგ.

-კაი ბიჭობა თუ ტორტი, ბრატუხ?
-ტორტი იასნა.
-ჩათესლეთ ბოზია!!!
*გაპიზდვის ხმები*

0

ტორტი

მოსაწევის აპრობირებული სინონიმი ტელეფონზე საუბრისას. ეს სიტყვა ვარგისიანი იყო დეკრიმინალიზაციის მიღებამდე

-ნიკუშ გაიჩითე ძმა კაი ტორტი გვაქ შენთვის