0

კლდიდან კლდეზე გადავხტი(სწრაფად)

ადექით და სამჯერ სწრაფად გაიმეორეთ ხალხში ზემოთ ხსენებული ფრაზა,მკითხველი ახალი ინოვაციური მეთოდით თავად ჩაწვდება ფრაზის არსს.

-აბა თქვი კდლიდან კლდზე გადავხტი გაუჩერებლად