კარტა დამებლოკა, ხვალ მოგცემ - განმარტებები - ბიძერი