0

ზარი გამაშვებინე

"ზარი გამაშვებინე"

უფულობის დროს სხვისი ტელეფონის დალომბარდების უტყუარი მიზეზი 😂

დამარეკინე - ზარი გამაშვებინე