0

სულ შენი არაა

როდესაც თესლ ნივთს გააძრობ , რომელიც ყველას დაევასება , მაგრამ უეჭველი ტვინის მტყვნელი გამოვა და ტვინს მოგიტყნავს რო ათხოვო

-მათხოვე შეჩემა
-გააჯვი რაა
-კაი გთხოვ მათხოვე
-არა შანსი არაა
-კაი შეჩემა სულ შენი არაა