3

ამირსპასალარია?

გაურკვეველი მნიშვნელობის სიტყვა, რომელსაც ხმარობენ იმ მიზნით, რომ გაურკვევლობაში მოხვედრილმა თანამოსაუბრემ იკითხოს "რა?", რაზე პასუხად კი გასცენ "ხუინა".

-ამირსპასალარია?
-რა?
-ხუინა!

0

ამირსპასალარია?

რიტორიკული კითხვა, რომლის მკითხველიც ელის საპასუხო კითხვას - რა? ხოლო ამის შემდეგ მკითხველი სიცილით ხმამაღლა ამბობს ხუინაა-ს. ხშირად გამოიყენება 90-იანების არაჯანსაღი გონების მქონე ხალხის მიერ.

-ამირსპასალარია?
-რა?
-ხუინაა. (იცინის)