0

ჩემი სიკვარული

ძირითადად ხმარობენ 12-18წლამდე ასაკის ახალგაზრდები, ორ დღიანი შეყვარებულები და სირები ვითომ სიყვარულის გამოსახატავად

ბექა: ჩემი სიKვარული ხარ
ნინი: ვაიმე შენ ჩემი <3333
2 კვირის მერე
გიო: ბექა შენი შეყვარებული არ იყო ეს შეჩ?
ბექა: ერთი მაგის დდშვც