0

ჩემი კუჭი ვკორტნე

რამის დასამტკიცებლად, თავის გასმართლებად გამოყენებადი სიტყვა, ნიტო ფიცი ნიტო დაგინება.

- არ მჯერა
- ჩემი კუჭი ვკორტნე ძმაო

0

ჩემი კუჭი ვკორტნე

ემოციის გამოხატვის ერთ-ერთი ხერხი, როდესაც ვინმეთი ან რაიმეთი აღბრთოვანებულ ან გაოცებულ პირს ამოუცნობი მიზეზით უჩნდება საკუთარი ორგანოს, კერძოდ კუჭის კორტნის სურვილი.

- ახალი მანქანა ვიყიდე
- ვაა, ჩემი კუჭი ვკორტნე

0

ჩემი კუჭი ვკორტნე

ემოციის გამოხატვის ერთ-ერთი ხერხი, როდესაც ვინმეთი ან რაიმეთი აღბრთოვანებულ ან გაოცებულ პირს ამოუცნობი მიზეზით უჩნდება საკუთარი ორგანოს, კერძოდ კუჭის კორტნის სურვილი.

- ახალი მანქანა ვიყიდე
-ვაა, ჩემი კუჭი ვკორტნე