1

ჩევულებრივი

ზოგადად ამ სიტყვას გარდა ჩვეულებრივისა არანაირი დატვირთვა არ აქვს, მაგრამ თუ სიტყვა გამოიყენება მოსვეცკო ელემენტის მიერ წინადადების დასაწყისში ან ბოლოში, ამ შემთხვევაში, წინადადებას სიმძაფრე ემატება.
გამოყენების არეალი: ვაკე და ვაკის მიმბაძველი საზოგადოება.

_ჩვეულებრივი მილიონერია ტიპი...
_აუ ეგ ხო დეგენერატკაა ჩვეულებრივი...