0

ძმას ვეხვანხვალე

ძმაკაცური მოსიყვარულება, გამოიყენება სახლის პირობებში, შორს მდედრთაგან.

რავა ხარ ძმას ვეხვანხვალე რავა?