0

რატომ მაყლევებ

გამოიყებება მაშინ როდესაც აწ უკვე გამოყლევებული პიროვნება ვერ ხვდება მეორე პიროვნებისგან მოყოლილ ამბავს/ისტორიას და რჩება გამოყლევებული

რატომ მაყლევებ ძმაო შანსი არაა..