0

თავისი ყველაფრით

გარკვეული ან გაურკვეველი ნივთი ან ნივთთა ჯგუფი რომელიც სრული კომპლექტაციითაა მოცემული.

კაროჩე ზეგ ბეენვე ჩამომდის თავისი ყველაფრით