2

ზდრასტი პიდარასტი!

მისალმების მეტად ორიგინალური ფორმა,რომელიც შეიცავს მცირეოდენი შეურაცხყოფის ელემენტებს.

-ბარო გელაა
-ზდრასტი პიდარასტი!