1

ჩადიხართ?

ძირითადად ეკითხებიან ტრანსპორტში თავისზე წინ მდგომ ადამიანებს. ითვლება "გამატარეთ, ჩავდივარ"-ის ზრდილობიან ვარიანტად

- ჩადიხართ?
- არა, არა გაგატარებთ

0

ჩადიხართ?

ავტობუსით მგზავრობისას ხნიერი მდედრებისგან ხშირად მოისმენთ ამ კითხვას. გამოიყენება კარებთან ადგილის დასაკავებლად. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში შედეგი იგივეა, როგორც დადებითის შემთხვევაში.

-ჩადიხართ?
-კი
-გამატარე შვილო მაშინ

0

ჩადიხართ?

ავტობუსში ჩასვლის წინ დასასმელი შეკითხვა,რომელსაც იმას უსვამ ვინც წინ გიდგას..იმ აზრით რომ გაიწიოს

ჩადიხართ?