შუტელი - განმარტებები - ბიძერი
0

შუტელი

შუმერული წარმომავლობის მანდილოსანი

-კაი შუტელს გაუბაბანებდა კაცი.