1

ბუყვნა

ჭამის ერთ-ერთი ფორმა. გამოხატავს საკვების გულმოდგინედ მიღების პროცესს, როდესაც სუბიექტი მაქსიმალურ სიამოვნებას იღებს ზედმეტი საკვების მიღებით. ბუყვნის დროს აუცილებელია ორივე ყბას ერთად ამუშავებდე. ბუყვნით კავდებიან შინაურულ წრეში. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამამად ბუყვნა უკულტურობად ითვლება

იმ დღეს მე და ნოდომ 12 იანი შაურმები მოვატანინეთ და მაგარი ვბუყნეთ.

პირი დაკუმე, რას ბუყნაობ