0

მშვენიერია, შენ მეტი რად გინდა

ეს ფრაზა გამოიყენება ე.წ. მალალიტრაშკა მანქანების დადებითად შესაფასებლად

- ეს ოპელ კორსა ვიყიდე. 1,4 აქვს მატორი
- ჰო მშვენიერია, შენ მეტი რად გინდა ..