1

ჯიპია, ჯიპი არაა

ერთი შეხედვით უტოპიური ფრაზა, რომელიც წარმოაჩენს არაგამძლე ჯიპების ნამდვილ სახეს.
ასევე, გამოიყენება საპირისპირო მნიშვნელობითაც, როდესაც არაჯიპის სტილის ავტომობილი გამოირჩევა თავისი გამძლეობით და მგზავრების მაღალი ტევადობით

...