0

მამიტყნავს

აღნიშნავს კონკრეტულ საკითხში ან ადამიანის მიმართ პრიორიტეტის ჰქონას. მისი მწარმომქმელი ხაზს უსვამს არამარტო საკუთარ შესაძლებლობას აჯობოს ადრესატს, არამედ გამოხატავს მის მიმართ სითბონარევ აგრესიას. მაგავს სიტყვას შეხვდებით დასავლეთსაქართველოს მცხოვრებთა ლექსიკონში.

მაგ.: ისეთი გოლი გავიტანე მამიტყნავს პელე. მოსახვევში ისე შევედი მამიტყნავს შუმახერი

0

მამიტყნავს

აღნიშნავს კონკრეტულ საკითხში ან ადამიანის მიმართ პრიორიტეტის ჰქონას. მისი მწარმომქმელი ხაზს უსვამს არამარტო საკუთარ შესაძლებლობას აჯობოს ადრესატს, არამედ გამოხატავს მის მიმართ სითბონარევ აგრესიას. მაგავს სიტყვას შეხვდებით დასავლეთსაქართველოს მცხოვრებთა ლექსიკონში.

მაგ.: ისეთი გოლი გავიტანე მამიტყნავს პელე. მოსახვევში ისე შევედი მამიტყნავს შახერი ..