0

რაუბედურობაა რაარი

ძალზედ შეწუხებული მოწინააღმდეგის ან მედიატორის მიერ გამოთქმული სიტყვა

-ბიჭო რას გიზავ იციი?!
-ფეხები არავის მოჭამო ბლიად!
რა უბედურობაა რაარი