1

ჩაჩოჩება

ჩაწევის ან გვერდზე გადაჯდომის შემსუბუქებული ფორმა, რომელიც ხერხდება ტრაკის აუწევლად, თეძოების გვერდული ბიძგით. ჩასაჩოცებლად ძირითადად საჭიროა ორი ან სამი ბიძგი

ჩაიჩოჩე რა პატარაზე, დამსვი მეც