1

დაგაკვდა

როდესაც თანსაცმელი ერთდროულად აკმაყოფილებს ორ აუცილებელ პირობას:
1) თანხვედრაშია შენი სხეულის პროპორციებთან
2) ფერი და სტილი შეესაბამება შენს საერთო გარეგნობას

რა კაი ზედაა, აი დაგაკვდა