0

სიგახოდ

დაგინება მეგრულად
რომელიც ყველანაირ ფიცს და გინებას აღემატება

- გიო ძმურად ეგ ზედა მაჩუქე
- შანსი არაა ბო*ის შვილივიყო
- სიგახოდ თუ არ მაჩქო
- კაი