0

ბიმბლია

წმინდა წინგი, რომელსაც ყველა არმადიდებელის ოჯახის თაროზე დაინახავთ ჯეიმს ბონდივით გამოწკეპილსა და შვარცნეგერივით გამოჭიმულს. მას უკანაყდაზე აწერია 13 მცნება და ფასი 50 ლარი რათა ყველა გაჭირვებული არმადიდებლისათვის ხელმისაწვდომი იყოს.

-ერთი კილო ბიმბლია ამიწონეთ.
-აი ირწმუნეთ.
-მანდლობა.
-ჭეშმარინტად.
-არმინ!