0

კაკტუსი

ეკლებიანი დილდო. მოიხმარება ანალურადაც და ორალურადაც. იყიდება სექს შოფში ან ყვავილების მაღაზიაში.
ხსნის საშინელ ტკივილებს და აჩენს უფრო საშინელს.

-დღეს რაღაც იჩხვლიტებოდი.
-ხო არაა?