1

ნუ იმასქნი

გამოიყენება მაშინ, როცა ახლობელი ან მეგობარი არასწორად იქცევა და შეცდომას უშვებს, შენ კი სიტყვები არ გყოფნის, რომ გადააფიქრებინო. სინონიმებია, არ შვრა, ნუ შვრები და ა.შ.

-ხვალ მაგას მაგარი გავმუტ**ვ
-კარგი, ნუ იმასქნი, ცოდვა არ დეიდო კისერზე