0

ვენერიული

დაავადება რომელიც გაუთვალისწინებელი(იყიდე მადედამოტყნული)სექსუალური აქტის შედეგად ჩნდება.

დურექსი:3ცალი 3,55გელა
სიკო:5ცალი 4,20გელა
ტროელი:5ცალი 5გელა
შეიძინეთ ნებისმიერ აფთიაქში!!!