0

გალიკალისტარია

გაურკვეველი მნიშვნელობის სიტყვა, რომელსაც ხმარობენ იმ მიზნით, რომ გაურკვევლობაში მოხვედრილმა თანამოსაუბრემ იკითხოს "რა?", რაზეც პასუხად კი გასცემთ :ხუინა და ა.შ

- გალიკალისტარია
- რა?
- სოროკ დვაა