0

ბულბულეიშენი

ეგრე წოდებული ბ უ ლ ბ უ ლ ა ტ ო რ ი (ბულბულის სტვენა)

- ბოთლში თუ ბულბულეიშენში?
- ბულბულეიშენში მხეცურად!