0

გადავიწიოთ

სიტყვა გამოიყენება მაშინ, როცა ავტობუსი ყელამდეა გატენილი, თუმცა ვიღაც მაინც ცდილობს ამოსვლას.

- გადავიწიოთ კაცო შუაში ადგილს ვერ ხედავთ?

0

გადავიწიოთ

მომენტი როდესაც საზოგადოებრივი ადგილი ისეა გატენილი, რომ ხალხი განვადებით დგას და და მგზავრი ამ სიტყვით ცდილობს ამოაღწიოს.

-გადავიწიოთ რა ადგილის მეტი რაა