0

უკაცრავად გადააწოდეთ

ეს სიტყვები იხმარება ავტობუსში. მაშინ როცა ავტობუსში 2 კაცი დგას ფეხზე ანუ შეგიძლია ადგე და აიღო ბილეთი, მაგრამ ამ ყველაფერს სხვას ავალებ.

-გადააწოდეთ
და ნამუსის მიზნით:
-მადლობა