0

კაროჩე ტიპმა

ნებისმიერი პიროვნების საციელის ახსნა გადამეტებული რეაქციით

კაროჩე ტიპმა თამაშის წინ დაიგინა ჩემ დედას შევე*ი მუ*ელში თუ დღეს გოლი გავუშვაო