0

სირკვანჯალა

გამოიყენება უაზრო სირი ტიპის აღსანიშნავად ძირითადად მეგობრული გაგებით როდესაც არ გვინდა პირდაპირ დავუძახოთ რომ მაგარი გამოყლევებულია. სინონიმებია აგრეთვე სიკიტუკუ და სირმანჯო.

შე სირკვანჯალა