ერთი სიტყვაა, თუ ცალ-ცალკე? - განმარტებები - ბიძერი