0

დაგუგლე

პასუხობენ ადამიანს მაშინ, როცა ის სავამს ისეთ კითხვას რაზეც მეორე პირი ვერ პასუხობს და/ან პირიქით პასუხი იცის , თუმცა ურჩევს დაგუგვლას, რომ თავად არ გაისარჯოს ინფოს გადაცემით.

მაგ კითხვაზე პასუხი დაგუგლე

0

დაგუგლე

უნივერსალური პასუხი ყველა კითხვაზე

რამდენი წლის ხარ?
დაგუგლე.