0

სახის დავთარი

სახის დავთარი - იგივე ფეისბუქი

-ერთი სახის დავთარი გამიხსენი რა?!
-რა?
-ხო რაიყო რა გაგიკვირდა არ იცოდი რომ ქართულად ფეისბუქი -სახის დავთარი იყო?
-არა!

0

სახის დავთარი

სახის დავთარი - იგივე ფეისბუქი

-ერთი სახის დავთარი გამიხსენი რა?!
-რა?
-ხო რაიყო რა გაგიკვირდა არ იცოდი რომ ქართულად ფეისბუქი -სახის დავთარი იყო?
-არა!