0

ტყნაული

"ტყნაურის" ალტერნატიული, სწორი ფორმა, რომლის ხმარებაც რატომღაც "ხიხოობად" ითვლება დღესდღეისობით.

- ქალბატონო ფინტიკოსა
- გისმენთ სერ ჯონ
- ვიტყნაულოთ?

- გოგონი ტყნაულობ?