0

ბიძინა/ ბიძო

ბიძინა ოლიგარქიულ ენაზე ფულს, ფულის სიყვარულს, ფულფულს, ბულბულს და ბევრ აღმაღზნებ სიტყვას ნიშნავს...რის გაგებაზეც ადამიანს მადა ეღძვრება😋

-20ბიძინა ღირს
-ბიძინასავით (ბულბულივით) დაფრინვს