0

სტის

გამოიყენება იმის საჩვენებლად , რომ მოყინულია და შესაძლოა ფეხი დაგიცურდეს ანუ დაგისტეს . გავრცელებულია , ძირითადად, დასავლეთ საქართველოში

-ნელა , მანდ ფეხი სტის