0

სახსი როგორ ჰარტ

ეს წინადადება განმარტავს ადამიანს (ნათესავს ან შორეულ ნათესავს) რომელმაც ვერ აითვისა ლათინური ასოები

-პეტრე რამჰელა გაისარდე უკვე დავასკაცებულჰარ გამოდი ჰოლმე ცვენტან პავლე მოუნაჰულე