1

ვაპახაოთ?

იყენებენ თოთხმეტი-თხუთმეტი წლის ყლებავშვები და ნინშნავს მათხვრობას, უფრო ხშირად სიგარეტის

-3 ლარი გვაკლდება
-დაიკიდე წამო ვაპახაოთ